Tarpin- Offering Oblations, satisfying

yair eva pūjyate dravyais tarpyate vā parāparaḥ |
yaś caiva pūjakaḥ sarvaḥ sa evaikaḥ kva pūjanam || 153 ||


tarpin

tarpin [p= 440,2] [L=83473]
satisfying W.

W.

(H2) 

mfn.
[L=83474]offering oblations (to the manes)